Börja med Brukspiano

 

är ett läromedel i brukspiano för låg-och mellanstadieelever (7-12 år)

 

Utdrag ur

 

Den kommunala musikskolan

 

I det här sammanhanget är det nödvändigt att påpeka hur VIKTIGT det är med

en allsidig GITARR- och PIANOUNDERVISNING, där eleverna förutom att reproducera skriven musik också lär sig att ACKOMPANJERA på gehör och med hjälp av ackordanalys, sa att de får så stor PRAKTISK nytta och glädje som möjligt av sitt spelande.

 

 

 

din OMUS-utredningen

 

Musiken, människan och samhället

 

.... DET BÖR DISKUTERAS OM INTE ALL NYBÖRJARUNDERVISNING I

PIANO och GITARR borde utgå ifrån INSTRUMENTENS

BRUKSFUNKTIONER.

 

Se swedekomp på YouTube 

 

H E M S I D A