Klicka på bilden


 

 

     '

 

                                                                                       Noter till Cdur och Amoll

                                                                                                    06 Oh Susanna saknas

                                            

 

 

 

 

 

 


 

Nytt

Carneval of Venice

La Cucaracha

Lavender Blue

Dark Eyes

Svarta ögon

Varför skola mänskor srida?

Joshua fit the battle of Jericho

The yellow rose of Texas

Ten Little Indians

Plaisir d'Amour 

Komm, lieber Mai

Börja med Brukspiano Cdur

Börja med Brukspiano Gdur

Börja med Brukspiano Ddur

Börja med Brukspiano Fdur

Börja med Brukspiano Bbdur

Börja med Brukspiano Ebdur

Morning has broken

Hosianna

Jul, jul strålande jul  Samspel

John Browns body

Kalinka

Liksom en herdinna

Vi sålde våra hemman

Va dä du ?

Glad, såsom fågeln i morgonstunden

Romance d'amour

Toreadorsången ur Carmen

Loch Lomond

Melody in  F

Näcken han spelar på bölja blå

Karl den

En taggatrå

En kulen natt

Jopp hej di, jopp hej da

Gökvisan

Du är så vacker för mina ögon

Internationalen

House of the Rising Sun

Estrellita

He's got the whole world in his hands

Swanee River

My Old Kentucky Home

Home Sweet Home

Nå skinner sola

Litet bo jag sätta vill

Tjuv och tjuv det ska du heta