Se swedekomp på YouTube


Steg 1

 

Nybörjarna börjar med att lära sig ackordgreppen i varje tonart.

(Detta bör lämpligen ske när elevens minnesfunktioner är som bäst.)

Melodierna lärs in gehörsmässigt eller med hjälp av noternas  namn.

Steg 2

Traditionell undervisning sker först efter några år. (Suzukieleverna i stråk sysslar inte med noter de första åren och det bör även gälla för pianoeleverna.)                                   

 Forskningsresultat visar varför notinlärningen bör vänta.

 


 

 

Steg 3

I den traditionella undervisningen bör notläsningen alltid kopplas ihop med de ackordgrepp, som eleverna nu ska ha "i fingrarna".

Analystecknen skrivs ut innan den  egentliga inlärningen börjar. ( I nyutgåvor av all musik bör analys finnas utskriven)

Steg 4

Målet är att direkt kunna associera notbilden till de inlärda ackordgreppen och då blir inlärningstiden betydligt kortare än om pianisten endast behärskar notläsning.

Sommarsång med analys

 

Eftersom en stor del av pianolärarna i dag även undervisar eleverna i brukspiano  kommer behovet av analyserad originalmusik att öka.

Elev som undervisats med denna pedagogik.


 

Lärandeprocesser inom instrumentalundervisning: fyra instrumentallärares syn på lärande

Musikaliskt uttryck i pianoundervisning-när och hur?

Trailer